De praktijk

Algemeen
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De logopedisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. De logopedisten volgen regelmatig bij- en nascholing om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Wij werken  volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Verwijzing
Voor onderzoek en behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts en anderen).

Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch of via het formulier onder ‘aanmelden’. Bij de aanmelding wordt u gevraagd naar uw BSN, uw zorgverzekeraar en polisnummer.

Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intakegesprek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn soms meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. De behandeling duurt maximaal 30 minuten, meestal
1 keer per week. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden (op medische indicatie). Een behandeling in de praktijk kost 45,50 euro. Voor een overzicht van de tarieven, zie:  Tarievenlijst-logopedie-2022
Tijdens de behandeling wordt er geoefend ,het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.

Vergoeding
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van of wij met uw verzekeraar een contract hebben. Voor 2022 hebben wij een contract met Zorg & Zekerheid en VGZ.

Indien u verzekerd bent bij een door ons niet-gecontracteerde zorgverzekeraar ontvangt u een nota van Infomedics.

Afhankelijk van uw polis vergoedt de zorgverzekeraar bij niet-gecontracteerde zorg de kosten volledig of deels. Bij een restitutiepolis worden de kosten meestal volledig vergoed. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Privacy
Binnen de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Openingstijden
Maandag       8.30-17.30 uur
Dinsdag         13:00-17.30 uur
Woensdag     8.30-17.30 uur
Donderdag    8.30-17.30 uur
Vrijdag           8.30-17.30 uur